Residence Palace-Internationaal Perscentrum - Bezoek

  • 29/01/2003
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Bezoek, in gezelschap van de Eerste Minister, aan de "Residence Palace - Internationaal Perscentrum" te Brussel. De Koning en de Eerste Minister wonen er een informatievergadering bij met vertegenwoordigers van het Internationaal Verbond van Journalisten over de bescherming van journalisten in conflictsituaties. Na een bezoek aan de multimedia-hulpbronnen die de journalisten worden aangeboden door de "Residence Palace", vergaderen de Koning en de Eerste Minister vervolgens met vertegenwoordigers van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België om zich te laten voorlichten over de deontologie van beroepsjournalisten.