Réceptie - Voorzitters van de Raden en de Gemeenschappen- en Gewestregeringen

  • 22/07/2013
Zie ook:

Zijne Majesteit de Koning ontving in de namiddag op het Paleis te Brussel de Voorzitters van de Raden en de Gemeenschappen- en Gewestregeringen.