Receptie

  • 26/11/2001
Zie ook:

Receptie die georganiseerd wordt naar aanleiding van de bijeenkomst van het Europees Gerechtelijk Netwerk, in Terhulpen. Deze bijeenkomst vindt plaats van 26 tot 28 november 2001 in Brussel onder Belgisch Voorzitterschap.
Het Europees Gerechtelijk Netwerk groepeert meer dan 100 magistraten uit de 15 lidstaten en de 12 kandidaat lidstaten. Het is enerzijds gespecialiseerd in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en anderzijds op het vlak van de mechanismen van internationale samenwerking in strafzaken.