Promotie van kunstenaars over de taalgrenzen heen

  • 12/11/2013

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin nemen in de voormiddag deel aan een werkvergadering met de Ministers van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en van de Franse Gemeenschap en kunstenaars van de twee Gemeenschappen. Het thema van de vergadering is de promotie van kunstenaars over de taalgrenzen heen. Deze vergadering gaat door op het Paleis te Brussel.