Prinses Mathildeprijs 2012

  • 24/04/2012
Zie ook:

Prinses Mathilde reikt in de voormiddag de "Prinses Mathildeprijs 2012" uit op het Koninklijk Paleis te Brussel. Elk jaar kent het Fonds de Prijs toe aan een bijzonder initiatief dat de autonomie versterkt van mensen die door hun situatie kwetsbaarder zijn dan anderen. Voor het tweede opeenvolgend jaar heeft het Fonds beslist zich in te zetten voor de strijd tegen kinderarmoede, ervan overtuigd dat armoede al vanaf zeer jonge leeftijd moet worden aangepakt. Dit jaar moedigt de Prijs initiatieven aan in verband met gezinnen waarin een geboorte plaatsvindt. Er wordt specifiek aandacht besteed aan de continuïteit in de steun en de begeleiding van die gezinnen, vanaf de prenatale periode tot de schoolleeftijd.

De genomineerden voor de "Prinses Mathildeprijs 2012" zijn de vzw De Bakermat in Leuven, de "asbl Service Tremplin" in Brussel, de vzw De Sloep in Gent en de "asbl La Bobine" in Luik.