Prijzen van het Prins Filipfonds - 2013

  • 13/06/2013
Zie ook:

Prins Filip reikt in de namiddag voor de derde maal de Prijs van het Prins Filipfonds uit op het Paleis te Brussel.

De Prijzen van het Prins Filipfonds worden jaarlijks toegekend aan één of meerdere initiatieven die de permanente dialoog tussen de drie Gemeenschappen van België bevorderen en dichter bij elkaar brengen. Het kan gaan over een partnerschap tussen organisaties uit twee of meer Gemeenschappen of over een specifiek initiatief van een organisatie die hiermee bruggen slaat tussen de Gemeenschappen. De Prijzen stellen concrete, recent op stapel gezette projecten in het licht waarvan het vernieuwende en voorbeeldkarakter publieke erkenning verdient. Er is een financiële ondersteuning aan verbonden, maar ze willen ook de aandacht vestigen op geslaagde ervaringen in de toenadering tussen Gemeenschappen. De Prijzen geven de initiatieven daardoor meer zichtbaarheid, versterken en verdiepen ze, breiden ze uit en maken ze duurzamer.