Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren

  • 23/10/2010
Zie ook:

Prins Laurent woont in de voormiddag de inhuldiging bij van het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren van Oostende, in het domein Raversijde.