Opvang en begeleiding van jongeren

  • 28/02/2012
Zie ook:

Prinses Mathilde bezoekt in de voormiddag het Pedagogisch Centrum Wagenschot in Eke (gemeente Nazareth). Dit centrum biedt hulp, en in vele gevallen een thuis, aan jongeren met ernstige en langdurige moeilijkheden, met emotionele en gedragsstoornissen en een mentale beperking. Kansen en een omgeving creëren, waar de talenten van deze jongeren zichtbaar worden, vormen één van de grondlijnen van de dagelijkse aanpak. De kracht van dit centrum komt van een wetenschappelijk onderbouwde en door ervaring gegroeide methodiek alsook van het groot engagement van en de sterke samenwerking tussen de medewerkers.

Prinses Mathilde wenst kennis te maken met deze methodiek die vakopleiding en persoonlijke begeleiding combineert en jongeren voorbereidt op een zelfstandig arbeidsleven. De Prinses toont al jaren interesse voor kwetsbare jongeren.