Ontslag - Benoeming

  • 17/01/2013
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Op voorstel van de Eerste Minister, heeft de Koning het ontslag aanvaard van de Heer Paul MAGNETTE, Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden.

De Heer  Jean-Pascal LABILLE werd benoemd tot Minister van Overheids-bedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden.

De Heer Philippe COURARD, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met beroepsrisico's, is eveneens belast met het Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan Mevrouw Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

De Heer Jean-Pascal LABILLE heeft 's avonds op het Kasteel Belvédère in de handen van de Koning en in aanwezigheid van de Eerste Minister de eed afgelegd.