Ontslag - Benoeming

  • 17/10/2012
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Op voorstel van de Eerste Minister, heeft de Koning het ontslag aanvaard van Dhr. Vincent VAN QUICKENBORNE als Vice-Eerste Minister en Minister van Pensionen en heeft Dhr. Alexander DE CROO benoemd als Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen.

Dhr. DE CROO zal maandag om 11 u de eed afleggen in de handen van de Koning in aanwezigheid van de Eerste Minister.