Ontmoeting met getuigen van de 2de Wereldoorlog

  • 12/11/2012

11 november 2012

Prins Filip, Prinses Mathilde en hun kinderen ontvingen gisteren op het Kasteel van Laken getuigen van de 2de Wereldoorlog. De Hertogen van Brabant wensen hen door dergelijke ontmoetingen hulde te brengen en de aandacht van hun kinderen op te wekken voor het in stand houden van de herinnering en voor de eerbied voor het leed dat in de loop van onze geschiedenis door gewapende conflicten is veroorzaakt.