Onderdrukking van mensenhandel en exploitatie van prostitutie van anderen

  • 30/09/2013
Zie ook:
Plaats:

Hare Majesteit de Koningin woont in de namiddag een internationale conferentie bij, in het kader van de 65ste verjaardag van de Conventie van de Verenigde Naties voor de Onderdrukking van mensenhandel en van de exploitatie van Prostitutie van Anderen ("Conventie van New York"), in het Egmontpaleis te Brussel. Deze conferentie wordt georganiseerd door België en Frankrijk en brengt de ondertekenende landen samen van de Conventie van New York. De Koningin neemt deel aan de ronde tafel die de objectieven van de conventie in herinnering zal brengen en de ondertekenende verdragspartijen opnieuw wenst te mobiliseren.

Sinds meerdere jaren vestigt de Koninklijke Familie de aandacht op de strijd tegen deze moderne vorm van slavernij en de noodzakelijke bescherming van de slachtoffers. De Koningin heeft zich in het verleden meermaals uitgesproken tegen misdaden zoals seksuele en economische exploitatie en gedwongen arbeid. Vrouwen, kinderen en jongeren zijn het meest kwetsbaar. Onderwijs en de empowerment van de vrouw spelen een belangrijke rol in de strijd tegen dit complex en transnationaal probleem. Het is daarom belangrijk om internationale partnerschappen te creëren en te versterken.