Officiële herdenkingsplechtigheid voor Nelson Mandela

  • 10/12/2013
Zie ook:

Zijne Majesteit de Koning, de Eerste minister, de Vice-Eerste minister en Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister-president van de Vlaamse Regering en de  Minister-president van de Regering van het Waalse Gewest en van de Regering van de Franse Gemeenschap, zijn aanwezig op de officiële herdenkingsplechtigheid voor Nelson Mandela, in het FNB stadium te Johannesburg.