Nieuwjaarsreceptie - Agentschap voor Buitenlandse Handel

  • 31/01/2014
Plaats:

Zijne Majesteit de Koning en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid woonden in de namiddag samen de Nieuwjaarsreceptie bij georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in haar lokalen te Brussel.