Nieuwjaarsreceptie - 2014

  • 16/01/2014

Ter gelegenheid van het Nieuwe Jaar ontvingen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin op het Paleis te Brussel, de Permanente Vertegenwoordigers bij de Noord-Atlantische Raad, de Leden van het Internationaal Secretariaat en de Militaire Vertegenwoordigers bij de NAVO, alsook de Officieren Generaals van SHAPE.