Nieuwjaarsreceptie - 2013

  • 23/01/2013

Ter gelegenheid van het Nieuwe Jaar hebben de Koning en de Koningin voor een receptie uitgenodigd op het Paleis te Brussel, de Voorzitter en de Vicevoorzitters van het Europees Parlement uit, de Voorzitter van de Europese Raad, de Voorzitter, de Vicevoorzitters en de Leden van de Europese Commissie, de Permanente Vertegenwoordigers, de Adjunct-permanente Vertegenwoordigers, de Vertegenwoordigers bij het Comité voor Politieke en Veiligheidsvraagstukken, de Vertegenwoordigers bij het Militair Comité van de Europese Unie en de Zendingshoofden geaccrediteerd bij de Europese Commissie, alsook Vertegenwoordigers van het Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's.