Nieuwe regering

  • 25/11/2009
Zie ook:
Thema:

De Koning ontving deze middag op het Kasteel te Laken de Heer Yves LETERME, Eerste Minister, en aanvaardde het ontslag van de Regering.
De Heer LETERME heeft de Koning de namen van de Ministers en van de Staatssecretarissen van de nieuwe regering voorgelegd.

De lijst van de Ministers en van de Staatssecretarissen door de Koning benoemd, luidt als volgt (zie hieronder).

De eedaflegging van de Ministers en van de Staatssecretarissen zal vindt plaats om 13 uur op het Kasteel te Laken.

1. Dhr. Y. LETERME, Eerste Minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
2. Dhr. D. REYNDERS, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
3. Mevr. L. ONKELINX, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezond¬heid, belast met Maatschappelijke Integratie
4. Dhr. S. VANACKERE, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5. Mevr. J. MILQUET, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie-en asielbeleid
6. Dhr. G. VANHENGEL, Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting
7. Dhr. M. DAERDEN, Minister van Pensioenen en Grote Steden
8. Dhr. S. DE CLERCK, Minister van Justitie
9. Mevr. S. LARUELLE, Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
10. Dhr. P. DE CREM, Minister van Landsverdediging
11. Dhr. P. MAGNETTE, Minister van Klimaat en Energie
12. Dhr. Ch. MICHEL, Minister van Ontwikkelingssamenwerking
13. Mevr. I. VERVOTTE, Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijve
14. Dhr. V. VAN QUICKENBORNE, Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
15. Mevr. A. TURTELBOOM, Minister van Binnenlandse Zaken
16. Dhr. E. SCHOUPPE, Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
17. Dhr. C. DEVLIES, Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie
18. Dhr. B. CLERFAYT, Staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën
19. Dhr. O. CHASTEL, Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
20. Dhr. M. WATHELET, Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Minister van Begroting, Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de Minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de Eerste Minister, Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toege¬voegd aan de Minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de Minister van Justitie, Staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste Minister
21. Dhr. J-M. DELIZEE, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksge¬zondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
22. Dhr. Ph. COURARD, Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie