Nieuwe Persadviseur

  • 03/09/2012
Zie ook:
Thema:

De Koning heeft de Heer Bruno NEVE de MEVERGNIES benoemd tot Adjunct van de Kabinetschef van de Koning en Persadviseur. Hij volgt de Heer Pierre-Emmanuel DE BAUW op in deze functie. De Heer Pierre-Emmanuel DE BAUW werd benoemd tot Directeur-generaal Externe Communicatie bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

De Heer Bruno NEVE de MEVERGNIES is getrouwd en vader van vier kinderen. Hij is licentiaat in de rechten. Hij is tot de diplomatieke loopbaan toegetreden in 1978 en was opeenvolgend op post in Kinshasa, in Washington en bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie. Van 1989 tot 1996 was Bruno NEVE de MEVERGNIES Secretaris van Koningin Fabiola. Hij heeft nadien verschillende functies bekleed op het Centraal Bestuur van de FOD Buitenlandse Zaken (Adjunct van de Directeur-generaal van Bilaterale Betrekkingen, Directeur van de Opleiding en de Stages) en op post als Minister-Raad in Bonn en Ambassadeur in Warschau. Hij is tegenwoordig Ambassadeur van België in Cairo.