Nieuwe Jaar - Diplomatiek Korps

  • 10/01/2002

Nieuwjaarsreceptie voor de Hoofden van de Diplomatieke Zendingen geäccrediteerd te Brussel, op het Paleis te Brussel.