Nationaal plan rond HIV voor België

  • 15/10/2013
Zie ook:
Plaats:

Hare Majesteit de Koningin woont in de voormiddag de lancering bij van het nationaal plan rond HIV voor België. HIV blijft een belangrijk thema op het vlak van Volksgezondheid in België. Dit transversaal meerjarenplan wordt het voornaamste wapen voor overheden, professionelen uit de gezondheidszorg, de economische actoren, vrijwilligersorganisaties, seropositieven, enz.  in hun strijd tegen HIV /Aids.  De lancering vindt plaats in het Internationaal Perscentrum van de Residence Palace te Brussel.

De Koningin is reeds lange tijd actief als Speciaal Gezant van UNICEF/UNAIDS voor weeskinderen, en andere kinderen die rechtstreeks of onrechtreeks getroffen zijn door HIV/AIDS. Tijdens haar vele terreinbezoeken werd haar duidelijk hoe groot de impact is van deze ziekte op het dagelijkse leven van mensen en zelfs op gehele gemeenschappen. Ook in België blijft het een actueel probleem. Het nationaal plan rond HIV is belangrijk om de preventie en de strijd tegen deze ziekte te stimuleren.