Mis

  • 21/10/2006
Thema:

Heilige mis ter nagedachtenis van Vice-admiraal Vlieger André Schlim, gewezen Voorzitter van het Koninklijk Werk IBIS, in de Sint-Martinus parochiekerk te Loppem.