Meubilair van het voormalig Koninklijk Paleis te Antwerpen

  • 07/02/2010
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Naar aanleiding van recente verklaringen met betrekking tot de meubelen van het voormalig Koninklijk Paleis te Antwerpen, wenst de woordvoerder van het Koninklijk Paleis het volgende te verduidelijken:

- Het meubilair van het voormalig Koninklijk Paleis te Antwerpen maakt deel uit van de Koninklijke Collectie en heeft er altijd deel van uitgemaakt. In deze hoedanigheid wordt het door de Staat ter beschikking gesteld van de Koning om de Koninklijke Residenties, namelijk het Paleis te Brussel en het Kasteel te Laken, te bemeubelen.

- Aangezien het betrokken meubilair eigendom is van de Belgische Staat, werd een overeenkomst gesloten tussen de Staat (Administratie Patrimonium van de FOD Financiën) en Erfgoed Vlaanderen. In dit akkoord hebben de twee partijen afgesproken dat, onder welbepaalde voorwaarden, de Staat aan Erfgoed Vlaanderen een welbepaald aantal meubelstukken zou uitlenen, dat indertijd in het voormalig Koninklijk Paleis te Antwerpen stond. De overdracht van dit meubilair gaat door in overeenstemming met de tekst van dit akkoord.

- Zoals reeds meerdere keren onderstreept door het Koninklijk Paleis, begaf Prins Filip zich nooit naar het voormalig Koninklijk Paleis te Antwerpen om er meubilair weg te halen en heeft Hij dus rechtstreeks niets met deze zaak te maken. Verdachtmakingen van eventuele doorverkoop en/of beschadiging van bepaalde stukken zijn geheel onterecht en uit de lucht gegrepen.

- Het Kabinet van de Minister van Financiën heeft in juni 2007 met betrekking tot dit dossier omstandige informatie aan de pers meegedeeld.