Medisch Pedagogisch Instituut "Huis aan zee"

  • 03/07/2014
Zie ook:
Thema:

Hare Majesteit de Koningin brengt in de voormiddag een bezoek aan het Medisch Pedagogisch Instituut "Huis aan zee". Dit internaat biedt opvang aan kinderen buiten de schooluren. Het instituut biedt plaats aan ruim 120 schoolgaande kinderen, die in 21 leefgroepen worden ondergebracht. De Koningin toont met haar bezoek waardering voor opvoeders en paramedisch personeel die instaan voor de opvang en begeleiding van schoolkinderen tijdens de schoolvakanties.