Koningsfeest

  • 15/11/2001
Zie ook:

Officiële plechtigheid ter gelegenheid van Koningsfeest in het Paleis der Natie, georganiseerd door de Voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat en de Eerste Minister.