Koningsdag 2013 - Paleis der Natie

  • 15/11/2013
Plaats:

 

Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Paola, Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz, Prins Laurent en Prinses Claire, wonen in de namiddag een plechtigheid bij die georganiseerd wordt door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en de Federale Regering ter gelegenheid van Koningsdag.  Deze plechtigheid vindt plaats in het Paleis der Natie te Brussel.