Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs

  • 17/05/2006
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Excellenties,
Beste leerkrachten en leerlingen,
Mesdames et Messieurs,

De tiende maal is het nu, dat ik de uitreiking van deze prijs voorzit, en dat ik de gelegenheid heb om de kwaliteit van onze onderwijswereld en de creativiteit van onze leerkrachten te ervaren

Wanneer er over de toekomst wordt gesproken, hoor ik wel eens bezorgde klanken; de criminaliteit neemt toe, ook bij jongeren, er is gebrek aan tolerantie en engagement, de samenleving is materialistisch zoniet egoïstisch. Maar de jongste tien jaar hebben de laureaten van deze Prijs mij een heel ander geluid laten horen. Er bestaat immers een grote gemeenschap die zich dag na dag inzet om aan jongeren kennis over te dragen, hen tot verdraagzaamheid aan te zetten, en hen de toekomst met zelfvertrouwen laat tegemoet zien.

Het verheugt me dat deze Prijs, in de voorbije periode van tien jaar, ons heeft toegelaten een indrukwekkend netwerk van laureaten uit te bouwen en dat wij er ook konden voor zorgen dat zoveel boeiende projecten algemeen erkend en verspreid werden. Bij dit alles is onze bewondering almaar gegroeid voor de inzet van die talloze leerkrachten die elke dag onze kinderen en onze jongeren begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Dankzij mijn gesprekken met de laureaten, de voorstelling van de ingediende projecten ? het zijn er twaalfhonderd in tien jaar tijd - en via mijn bezoeken ter plekke, heb ik een wereld leren kennen vol creativiteit, enthousiasme en inzet.

Permettez‑moi donc de remercier sincèrement tous ceux présents aujourd'hui, et plus particulièrement les enseignants et leurs élèves, le jury qui doit s'acquitter du rôle difficile de départager tant de candidatures valables, le comité de soutien du Prix, toujours fidèle à l?appel, les membres du conseil d'administration de la Fondation, mais surtout son Président, le Baron de Traux, qui a porté la Fondation depuis ses débuts, et sans l?engagement duquel le Prix de l?enseignement, mais également de nombreuses autres initiatives de la Fondation, comme l?Ecole de l?Espoir, n'auraient jamais vu le jour. Je voudrais lui exprimer pour tout cela ma plus profonde gratitude. Mes remerciements s'adressent également aux Ministres de 1'enseignement de nos Communautés et à leurs administrations, pour le cadre constructif qu'ils offrent à tous ces projets. Je voudrais à leur intention souligner que les lauréats du Prix forment un groupe motivé et riche en expérience qui peut être utile à la société. Un mot également pour les parents, absents aujourd'hui de cette cérémonie mais dont l?amour, le temps et l?énergie consacrés à l?éducation de leurs enfants est primordial et se doit complémentaire à l?action des enseignants.

Je vous remercie pour votre attention. Ik dank u voor uw vererende aandacht.