Internationale Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkelingswerk 2008-2009

  • 19/05/2009
Plaats:

De Koning en de Koningin boden een lunch aan in het Kasteel te Laken, voor de vertegenwoordigers van KBR68H, laureaat van de Internationale Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkelingswerk 2008-2009, alsook voor de leden van de Selectiecommissie en de verantwoordelijken van de Koning Boudewijnstichting.