Internationale Dag van de Vermiste Kinderen

  • 23/05/2002
Zie ook:
Thema:

Dames en Heren,

Ik ben bijzonder vereerd dat ik hier vandaag, aan de vooravond van de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen en voor de eerste keer als erevoorzitster van Child Focus, het woord kan nemen.

Niets is zo verscheurend als het leed van ouders die geconfronteerd worden met de verdwijning of het verlies van hun kind. De Koning en ikzelf waren diep geschokt door de verschrikkelijke gebeurtenissen van 1996. Als ouders hebben wij de pijn en de wanhoop van de families van de vermoorde en mishandelde kinderen persoonlijk gevoeld. We zullen de persoonlijke ontmoetingen met de families nooit vergeten. Ze blijven in ons hart.

De rondetafelgesprekken die in 1996 hier in deze zaal van het Paleis plaatsvonden gaven de Koning en mezelf, samen met de Minister van Justitie, de kans, onze solidariteit met de getroffen families te betuigen. Ook wouden we alle betrokkenen aansporen om concrete acties te ondernemen tegen kindermishandeling. Sedertdien hebben de Koning en ik, tijdens regelmatige persoonlijke contacten en bezoeken, voeling gehouden met de organisaties en autoriteiten die zich inzetten voor de bescherming van kinderen.

Ik wil hier mijn dank uiten aan al diegenen ? dat zijn er velen, zowel bij de overheid als in de civiele maatschappij ? die in ons land bijdragen tot het welzijn van de kinderen en de kindermishandeling actief bestrijden.

Ik wil in het bijzonder hulde brengen aan CHILD FOCUS dat de laatste vier jaar alles in het werk heeft gesteld om vermiste kinderen terug te vinden en om de seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden. Een missie die me heel na aan het hart ligt. Dat is dan ook de reden waarom ik meteen het erevoorzitterschap van de organisatie heb aanvaard.

In deze functie zal ik trachten niet alleen onze projecten in België maar tevens de onontbeerlijke samenwerking op internationaal vlak zo goed mogelijk te promoten. Kindermishandeling, uitbuiting en ontvoering zijn immers fenomemen die zich over de hele wereld voordoen. Alleen met gecoördineerde en gebundelde krachten op wereldvlak kunnen we de strijd aanbinden tegen deze wreedheden die dagdagelijks tegen onze kinderen worden gepleegd. Een strijd die tevens hoog op het agenda stond van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie en waar de Europese Unie zeer gevoelig voor is.

CHILD FOCUS roept ons allen op meer dan ooit waakzaam te zijn. Zoals onze Voorzitter het daarnet zei is het aantal behandelde dossier in 2001 met 15% toegenomen ten opzichte van 2000. Dit is grotendeels te danken aan de grotere naambekendheid van CHILD FOCUS en aan het vertrouwen dat de organisatie uitstraalt. De toename is helaas ook een gevolg van het toenemende aantal verdwijningen en seksuele misdrijven.

De resultaten die CHILD FOCUS behaalt, zijn grotendeels te danken aan de goeie samenwerking tussen overheid en burger. De concrete samenwerkingsakkoorden met de gerechtelijke en politionele instanties, alsook met een aantal privé-partners werpen duidelijk hun vruchten af. Maar onze actie zou echter niet mogelijk zijn zonder het engagement van zowat duizend vrijwilligers die onder meer instaan voor het snelle verspreiden van affiches en gegevens van vermiste kinderen. Ik wil hen in het bijzonder danken voor hun persoonlijke inzet.

Ten slotte wil ik het nog even hebben over de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen die aanstaande zaterdag in ons land wordt herdacht. Een gelegenheid om er ieder van ons aan te herinneren dat er vandaag de dag talloze kinderen worden vermist en dat er elke dag nog kinderen verdwijnen.
Denken we aan het leed en de angst van de getroffen families en laat ons voor hen een blijvende steun zijn.

Child Focus zal zaterdag in heel België meer dan één miljoen vergeet-mij-nietjes verdelen. Door deze bloem te dragen, zoals wij hier vandaag al doen, tonen we aan dat we de vermiste en mishandelde kinderen niet willen vergeten. Ik zou dan ook een heel bijzondere oproep willen lanceren aan iedereen in ons land die begaan is met het lot van de mishandelde en verdwenen kinderen: laten we zaterdag een vergeet-mij-nietje opspelden ter ere van al die kinderen en als steun aan de strijd tegen de mishandeling en uitbuiting van kinderen.

Ik wens eenieder op te roepen aanstaande zaterdag een vergeet-mij-nietje op te spelden te ere van al die kinderen en als steun aan de strijd tegen de mishandeling en uitbuiting van kinderen.