Internationale Dag van de Rechten van het Kind - Ronde tafel

  • 20/11/2013
Zie ook:
Plaats:

Hare Majesteit de Koningin woont in de voormiddag in Brussel een ronde tafel bij die georganiseerd wordt door UNICEF België naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.  Deze ronde tafel brengt experten uit de onderwijswereld bijeen om de ongelijkheid in het onderwijs, het welbevinden van leerlingen en het versterken van leerkrachten te bespreken.  In opvolging van het rapport "Iedereen gelijke kansen op school ? Dat denken zij ervan", wenst UNICEF België met dit debat dieper in te gaan op maatregelen die structureel de wortels van de problemen aanpakken, en niet alleen de symptomen bestrijden.

In haar hoedanigheid van Erevoorzitster van UNICEF België heeft de Koningin in België en in het buitenland meerdere terreinbezoeken gedaan om het belang van en de toegang tot kwaliteitsonderwijs voor iedereen te onderstrepen.