Huwelijk

  • 14/05/2004

Huwelijk, te Copenhagen, van de Deense Kroonprins, Z.K.H. Prins Frederik met Mejuffrouw Mary Elizabeth DONALDSON.