Herdenking van de Wapenstilstand-Brussel

  • 11/11/2011
Zie ook:
Plaats:

Prins Filip vertegenwoodigt de Koning in de voormiddag op de traditionele plechtige hulde aan de Onbekende Soldaat te Brussel, ter gelegenheid van de herdenking van de Wapenstilstand.