Heiligverklaring van Paus Johannes XXIII en Paus Johannes Paulus II

  • 27/04/2014
Plaats:

Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Paola wonen in Rome de heiligverklaring van Paus Johannes XXIII en Paus Johannes Paulus II bij.