Formatieopdracht

  • 22/07/2014
Zie ook:
Thema:

Zijne Majesteit de Koning heeft in de namiddag de Heren Kris Peeters en Charles Michel in audiëntie ontvangen op het Paleis te Brussel. Hij heeft hen samen belast met het vormen van een regering. De Heren Peeters en Michel hebben deze opdracht aanvaard.