Financiële vorming

  • 31/01/2013
Zie ook:
Plaats:

Prinses Mathilde woont in de voormiddag de eerste nationale conferentie over "Financiële vorming" bij, in het Egmontpaleis te Brussel. Deze conferentie is een initiatief van de Autoriteit voor de Financiële Diensten en Markten (FSMA). Tijdens de conferentie worden een platform en een webportaal gelanceerd rond financiële educatie en worden actoren uit het veld samengebracht om over het thema te debatteren. In deze context richt Prinses Mathilde zich vooral tot kinderen en jongeren.