Europa-Afrika

  • 11/10/2001
Zie ook:

Receptie voor de deelnemers en ter gelegenheid van de ministeriële vergadering Europa-Afrika, op het Paleis te Brussel.