Eucharistieviering ter nagedachtenis van de overleden Leden van de Koninklijke Familie

  • 18/02/2014
Plaats:

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin en de Leden van de Koninklijke Familie wonen de eucharistieviering bij, opgedragen ter nagedachtenis van de overleden Leden van de Koninklijke Familie, in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Laken.