Erevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité

  • 25/09/2013

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvingen op het Kasteel te Laken Graaf (Jacques) ROGGE, Erevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, en zijn echtgenote.