Eerste Wereldoorlog - Honderdste verjaardag - Herdenkingsplechtigheden in Liège, Leuven en Mons

  • 04/08/2014
Plaats:

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin nemen in Liège, Leuven en Mons deel aan de herdenkingsplechtigheden van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. De plechtigheden worden eveneens bijgewoond door tal van buitenlandse staatshoofden.