Eerste Wereldoorlog - Honderdste verjaardag - Herdenkingsplechtigheden in Dinant

  • 23/08/2014
Zie ook:

Zijne Majesteit de Koning woont de herdenkingsplechtigheden bij die in Dinant worden georganiseerd in het kader van de honderdste verjaardag  van de Eerste Wereldoorlog. In de Collegiale kerk "Notre-Dame" wordt een nieuwe beiaard ingehuldigd en in de tuinen van het OCMW wordt een herdenkingsmonument opgericht ter nagedachtenis van de 674 burgerslachtoffers.