Economische zending naar India

  • 23/11/2013 - 29/11/2013
Zie ook:
Plaats:

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid, die Zijne Majesteit de Koning vertegenwoordigt, zit van zaterdag 23 tot vrijdag 29 november een economische zending naar India voor. Deze zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Awex, en Brussels Invest & Export) en de FOD Buitenlandse Zaken. De Minister van Buitenlandse Zaken en meerdere regionale Ministers vergezellen de Prinses.