Economische zending naar de Volksrepubliek China

  • 20/10/2011 - 29/10/2011
Plaats:

Prins Filip zit van 20 tot 29 oktober 2011 een economische zending naar de Volksrepubliek China voor. Deze zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Awex en Brussels Invest en Export). Prinses Mathilde is in Beijing aanwezig. Zij neemt voornamelijk deel aan evenementen tot het bevorderen van het imago van België. De Minister van Buitenlandse Zaken en meerdere regionale Ministers vergezellen de Prinsen.