Economische zending naar Brazilië

  • 15/05/2010 - 22/05/2010

Prins Filip zit van zaterdag 15 tot zaterdag 22 mei 2010 een economische zending naar Brazilië voor. Deze zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Awex en Brussels Export). Prinses Mathilde is eveneens aanwezig tijdens een deel van de zending. Zij neemt voornamelijk deel aan evenementen in het kader van het bevorderen van het imago van België. Meerdere federale en regionale ministers vergezellen de Prinsen.