Economische zending naar Angola en Zuid-Afrika

  • 20/10/2013 - 26/10/2013
Zie ook:
Plaats:

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid, die Zijne Majesteit de Koning vertegenwoordigt, zit van 20 tot 26 oktober 2013 een economische zending naar Angola en Zuid-Afrika voor. Deze zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Awex, en Brussels Invest & Export). De Minister van Buitenlandse Zaken en meerdere regionale Ministers vergezellen de Prinses.