Economische zending

  • 24/05/2008 - 28/05/2008
Zie ook:
Plaats:

Economische zending naar Egypte, van 24 tot 28 mei.
Deze zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Awex en Brussels Export).
De zending verblijft hoofdzakelijk in Caïro. Op 27 mei wordt Alexandrië aangedaan.