Dotaties aan de Leden van de Koninklijke Familie en Civiele Lijst

  • 09/01/2012
Zie ook:
Thema:

Betreffende de dotaties aan de Leden van de Koninklijke Familie en de Civiele Lijst voor 2012, preciseert het Paleis :

 1. De begroting 2012 betreffende de «dotaties van de Leden van de Koninklijke Familie» moet worden bevroren en moet dus geen enkel indexatiemechanisme voor 2012 bevatten.

2. Voor de Civiele Lijst echter, die grondwettelijk is vastgelegd en bepaald wordt voor de gehele regeerperiode, voorziet de begroting voor 2012 een aanpassing aan de index.

3. Er dient aan herinnerd te worden dat de Koning in 2009 besliste om vrijwillig deel te nemen aan de inspanningen om de openbare financiën te saneren door een belangrijk deel van de werken op het Paleis te Brussel in het kader van de voorbereiding van de Top Azië-Europa - normaliter ten laste van de Regie der Gebouwen - zelf te betalen.

4. In navolging van zijn beslissing in 2009, had de Koning reeds de intentie om vrijwillig bij te dragen tot de besparingsmaatregelen beslist door de Regering. De Koning heeft inderdaad beslist om de financiële last voor de Staat in 2012 voortvloeiend uit de voorziene indexeringen van de Civiele Lijst in 2012 te compenseren met het ten laste nemen van gelijkwaardige uitgaven - normaliter gedragen door de Regie der Gebouwen - en dit voor werken aan de Koninklijke Residenties Hem door de Staat ter beschikking gesteld.

5. De Koning heeft beslist op een gelijkaardige wijze te handelen voor 2013.