Diplomatieke contactdagen 2003 (tekst in twee talen)

  • 01/09/2003
Zie ook:
Thema:

Mijnheer de Minister,

Ik dank U van harte voor uw vriendelijke woorden en voor uw sympathieke wensen bij de geboorte van ons zoontje Gabriël. De Prinses en ikzelf zijn ook heel ontroerd door de boodschappen met gelukwensen die velen onder U, Dames en Heren, ons hebben toegestuurd. En ik zou ook heel in het bijzonder al diegenen willen bedanken die op post speciale aandacht hebben besteed aan de viering van de tiende verjaardag van de dood van mijn oom Boudewijn en van de troonsbestijging van mijn vader. Hier in ons land heeft de regering, samen met de hele bevolking, gezorgd voor een prachtig geschenk aan de Koning, met name twee volle dagen feesten en activiteiten, die samen een gezellige mengeling vormden van levensvreugde, van samenhorigheid en van onze rijke verscheidenheid aan talenten.

Ik ben ook zeer blij, Mijnheer de Minister, dat ik opnieuw de kans krijg de voornaamste actoren van onze diplomatie, in Brussel en op post, hier vandaag te ontmoeten. Ik stel met genoegen vast dat ons diplomatiek en consulair netwerk meer en meer nadrukkelijk ten dienste staat van onze burgers, en hun belangen almaar intenser verdedigt. Dat is zeker in de eerste plaats het geval voor de consulaire en gerechtelijke bijstand ten behoeve van onze toeristen, onze gevangenen en de vele Belgen die persoonlijke of professionele banden hebben met het buitenland. Ik weet dat de ploegen, hier op het Departement en op post, deze delicate humanitaire opdrachten altijd met grote toewijding vervullen. U verdient daarvoor onze bewondering en onze steun.

Het organiseren van de verkiezingen voor Belgen in het buitenland is nog een ander voorbeeld van deze evolutie. Ik zou hier hulde willen brengen aan de team spirit en de beschikbaarheid van al diegenen die, te Brussel en in het buitenland, deze grote en complexe operatie met succes hebben gerealiseerd.

Dames en Heren,

De verkiezingen en de feesten van 20 en 21 juli illustreren het belang van een aantal basisprincipes van onze rechtsstaat, namelijk: de burger dichter brengen bij de instellingen, een meer harmonieuze samenleving bevorderen en iedereen stimuleren om, als burger, verantwoordelijkheid op te nemen. Zoals U weet, Mijnheer de Minister, zijn dit thema?s die mijn echtgenote en mezelf bijzonder nauw aan het hart liggen. En wij weten dat deze principes ook aan de basis liggen van uw eigen politieke boodschap zowel in binnen- als buitenland.

Het samenlevingsmodel van ons land wordt onder meer gevormd door institutionele evenwichten, respect voor de identiteit van iedereen, sociale vooruitgang, integratie van de zwakkeren, economische welvaart en door de vervolmaking van onze rechtsstaat die garant staat voor billijkheid, stabiliteit en veiligheid. Deze principes zijn noodzakelijk om een harmonieuze samenleving tot stand te brengen. Dat is niet alleen zo in ons eigen land, maar ook in de internationale betrekkingen. Het betreft hier, zoals men dat noemt, ?core public goods? die bijvoorbeeld als basis kunnen dienen voor een project van ?global governance?.
Nos traditions d?ouverture, d?intégration, de tolérance, de solidarité sont ancrées depuis des siècles dans notre identité de Belges. Bien avant 1830 déj , les Belges en étaient empreints. C?est une constatation qui m?a beaucoup frappé la lecture du livre du regretté Jean Stengers sur les racines de notre pays. Nous sommes donc bien placés, de par nos traditions et de par l?identité fédérale et multiculturelle de notre pays aujourd?hui, pour porter ces valeurs sur la scène internationale. Je suis certain que la réflexion lancée par l?Institut Royal des Relations Internationales au sujet de la gouvernance globale pourra enrichir notre réflexion sur ces thèmes, tout comme je me félicite également de l?inclusion, dans votre programme demain, d?une analyse sur l?évolution de notre société. Je sais de ma propre expérience combien il est indispensable de bien connaître son propre pays si on veut dignement le représenter l?étranger.

Mais en plus de représenter notre pays, nous avons aussi comme tâche d?en défendre les intérêts. Je suis de ceux qui pensent que la défense d?intérêts particuliers doit s?inspirer de la promotion de valeurs universelles, et que les deux doivent aller de pair. Pour prendre un exemple, l?Union européenne, dans ce qu?elle a de plus fondamental, offre la fois un puissant outil pour la défense de nos intérêts et un ancrage pour les valeurs fondatrices de notre société.

Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs,

Dans ma propre action, en Belgique et l?étranger, je tâche de concilier également défense de nos intérêts et promotion de nos valeurs. Et je suis heureux de pouvoir le faire en travaillant main dans la main avec le Gouvernement fédéral, les Régions, les entreprises, le monde associatif, le monde scientifique et culturel. J?ai la chance de pouvoir suivre de plus près quatre domaines d?action passionnants travers ma Présidence d?honneur de quatre institutions. Le Conseil fédéral du Développement durable fête ses 10 ans cette année. Le Fonds qui porte mon nom existe déj depuis cinq ans. L?Agence du Commerce extérieur est issue d?une longue tradition mais s?est adaptée au nouveau contexte institutionnel de notre pays. La Banque de Développement, BIO, dont je viens d?accepter la Présidence d?honneur, stimule l?initiative privée, par le biais des petites entreprises, dans les pays en voie de développement.

Je suis heureux de pouvoir m?associer certains efforts de notre pays dans la promotion des valeurs de développement durable, des droits de l?homme et de solidarité, domaines dans lesquels la Belgique a acquis une solide réputation internationale.

La défense de nos intérêts économiques travers la promotion du commerce extérieur est vitale également, notamment pour la prospérité de notre pays, pour l?emploi et pour le positionnement de notre économie dans le monde globalisé. Notre compétitivité est grande mais elle est sous pression cause de marchés émergents et d?autres économies également très performantes. Les missions économiques restent donc un atout indispensable au service de nos entreprises. Les entreprises demandent que nous continuions nos missions, et qu?elles soient conduites avec le maximum d?efficacité. Je continuerai m?y investir pleinement, avec la nouvelle Agence et les moyens qui ont été mis sa disposition. Je sais combien est précieuse la collaboration de nos postes l?étranger, et je vous remercie pour tout le travail de préparation et d?accompagnement que vous y consacrez.

Je vous souhaite tous plein succès.