Boodschap van Koningin Fabiola ter gelegenheid van ?30 jaar Aandacht?

  • 15/12/1990
Zie ook:
Thema:

Mijn beste vrienden,

Dit is werkelijk het mooiste geschenk dat u ons kon geven: dat wij vandaag in uw midden en samen met u, onze dertigste huwelijksverjaardag mogen vieren.

Het leven met elkaar, voor elkaar en samen voor ons land heeft mijn man en mijzelf tot diep gelukkige mensen gemaakt.

Uw voorbeeld, Uw vertrouwen en Uw liefde waren voor ons, gedurende al die jaren, niet alleen een houvast, maar ook een bron van inspiratie en vreugde.

Van bij het begin was ik diep getroffen door de edelmoedigheid van onze bevolking en door haar bereidheid om genegenheid te schenken op basis van wederzijds vertrouwen.

Ik heb ook de waardigheid en grootheid ontdekt van hen die zich dikwijls de zwakste leden van onze grote familie voelen. Wat een geduld, wat een mildheid, wat een kracht tot het geven van liefde heb ik mogen ondervinden bij hen die zwaar beproefd zijn en ook bij al diegenen die het beste van zichzelf geven om hen te helpen en om een van de pijnlijkste kwalen van onze tijd ? de eenzaamheid van de medemens ? te lenigen.

Ik heb ervaren dat edelmoedigheid mensen tot elkaar brengt en hechte banden schept, en dat zij de drijvende kracht bij uitstek is in onze samenleving.

Uw levenswijze heeft mij leren inzien dat vreugde en geluk niet noodzakelijk gebonden zijn aan een goede gezondheid of aan materiële welvaart, maar wel aan de innerlijke kracht om elkaar te begrijpen en lief te hebben, om zich aan elkaar te schenken.

Misschien beseffen we ook nog onvoldoende dat, om van elkaar te houden, om elkaar te aanvaarden zoals we zijn, we in de eerste plaats moeten leren onszelf te aanvaarden, te houden van onszelf.

Dat is niet eenvoudig, want de spiegel die wij ons voorhouden geeft vaak een vervormd of een gebroken beeld weer van onszelf, en dat kan pijn doen.

Daarom moet elk gezin zijn kinderen die meest fundamentele zekerheid bieden : de zekerheid te kunnen rekenen op de liefde van diegenen die hen het meest nabij zijn.

Beste vrienden,

Wij zijn U allen bijzonder dankbaar omdat u zo talrijk naar dit feest bent gekomen, maar ook en vooral voor de menselijke waarden die wij bij u hebben mogen ontdekken, en waarvoor wij U diep bewonderen.