Boek `Vrouwen naast de troon`

  • 15/10/2009
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Ondervraagd door meerdere kranten aangaande de passage betreffende de vader van de Koningin in het boek ?Vrouwen naast de troon?, heeft de woordvoerder van het Koninklijk Paleis Pierre-Emmanuel De Bauw op het volgende gewezen:

- Het boek vermeldt terecht dat ?op 27 augustus 1945 Prins Fulco overgedragen wordt aan het gerecht. De vraag om hem af te zetten wordt door de rechtbank verworpen. Bij andere senatoren gebeurt dat wel?.
- Een krant, die zich baseert op dit boek, schreef daarentegen dat Prins Fulco ?in 1945 door het Italiaanse gerecht werd veroordeeld wegens medeplichtigheid aan het Italiaans fascisme en dat die uitspraak in beroep werd bevestigd? (De Standaard, 13 oktober 2009).
- Een andere krant schreef dat ?hij werd veroordeeld, maar in beroep werd dit vonnis teniet gedaan? (De Morgen, 14 oktober 2009).
- Deze twee beweringen stemmen noch overeen met het boek, noch overeen met de feiten. Wel integendeel, Prins Fulco heeft zijn titel van senator behouden.
- Voor zij die er belangstelling voor hebben, het document met de verdediging van Prins Fulco kan geraadpleegd worden op de internetsite van de Italiaanse Senaat.