Boek "Questions Royales-Koningskwesties"

  • 31/10/2012
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Het Paleis deelt mee dat het de "Conseil de déontologie journalistique" (Franstalige tegenhanger van de Raad voor de Journalistiek) gevat heeft over mogelijke inbreuken op de beroepsethiek vanwege de auteur van het boek "Questions royales - Koningskwesties". Het Paleis heeft Meester Alain Berenboom opgedragen dit verzoek in te dienen, wat reeds gebeurde.