Blijde Intrede in het Arrondissement Brussel-Hoofdstad

  • 06/11/2013
Plaats:

Hunne Majesteiten de Koning en Koningin sluiten Hun reeks van Blijde Intredes in het land af met een Blijde Intrede in het Arrondissement Brussel-Hoofdstad. Op het programma staan, zoals voor de andere Blijde Intredes, een ontmoeting met de overheden en de burgemeester en een werklunch gewijd aan prioritaire thema's voor het Arrondissement. Een feestelijke wandeling en ontmoeting met de bevolking vindt op de Grote Markt van Brussel plaats.